Συνοδευτικό υλικό

Ένα βιβλίο οδηγιών με πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με το παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για την προώθηση της πολυγλωσσίας στα μικρά παιδιά. Για κάθε παιχνίδι υπάρχουν και οι αντίστοιχες οδηγίες και προτάσεις εφαρμογής. Στη διάθεση υπάρχει επίσης μία βιβλιογραφία και επιστημονικές μελέτες καθώς και χρήσιμα τιπς για την εφαρμογή των παιχνιδιών στην ημερήσια σχολική διαδικασία. Υπάρχουν επίσης προτάσεις και παρατηρήσεις για την καλύτερη υποστήριξη της πολυγλωσσίας στα σχολεία.