Τα μωρά των ζώων στην Ευρώπη

Πώς ονομάζονται τα μικρά σκυλιά και γατιά στις διάφορες γλώσσες της Ευρώπης; Το παιχνίδι συνοδεύεται από κάρτες και CD-Rom και αναπτύσσει στα παιδιά τις φωνητικές λειτουργίες της γλώσσας. Το παιχνίδι συμβάλλει στη φωνητική και φωνολογική εξάσκηση των πολύγλωσσων παιδιών. Κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών.