Deutsch (DE-CH-AT)GreekRomână (România)French (Fr)Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Home

Latest News

Popular

Welcome to the Frontpage

A cincea întâlnire transnaţională a proiectului prezintă jocurile pentru experţi

La întâlnirea finală a proiectului Kids2Talk desfăşurată la Stuttgart au fost prezentate experţilor zece jocuri pentru promovarea multiligvismului în Europa. Educatoare, directori de grădiniţe, lingvişti şi decidenţi din domeniul educaţiei au subliniat că pentru prima oară prin jocurile din cadrul proiectului Kids2Talk au fost promovate materiale didactice referitoare la multilingvismul din grădiniţe. S-a menţionat, de asemenea, ca un punct forte, creativitatea în conceperea acestor jocuri pentru copii.

Stuttgart1

Ultima actualizare (Marţi, 12 Ianuarie 2010 08:25)

 

Promovarea cunoştinţelor de limbă la copiii preşcolari

Promovarea multilingvismului la copiii mici este un aspect important în special în promovarea mai multor limbi printr-un mediu creativ, ludic. Copiii care au foat crescuţi într-un mediu bilingv percep, prin joacă, atât diferenţele cât şi asemănările dintre limbi. Vocabularul intuit prin melodicitatea unei limbi, acccentul sau ritmul sunt aspecte pe care copii le învaţă atunci când “se joacă într-o limbă”.

Jocurile din proiectul Kids2Talk susţin în special competenţele de vorbire la copiii între 3 şi 6 ani. Un set de jocuri a fost dezvoltat pentru copiii între 3 şi 5 ani, iar altele pentru cei între 5 şi 6 ani. Jocuri simple din lemn şi alte materiale naturale dezvoltă creativitatea lingvistică. Jocuri cu CD-ROM-uri, un puzzle cu scaner şi coduri de bară, precum şi o hartă a Europei ajută la îmbogăţirea cunoştinţelor lingvistice despre Europa. Poveşti din întreaga Europă sunt povestite, o “salată de cuvinte” şi cuburi amestecă cuvintele, fiind apoi corect combinate în germană, română, greacă şi turcă.

 

Ultima actualizare (Vineri, 08 Ianuarie 2010 07:57)

 

Impresii pozitive din grădiniţe

Jocurile din cadrul proiectului Kids2Talk au fost testate timp de douăsprezece luni în grădiniţe din Austria, Germania, Grecia şi România, la care au participat peste 650 de copii. În toate ţările au fost create consilii ale copiilor care au participat la proiectarea şi testarea jocurilor. Conform rapoartelor de testare, copiii au adus la cunoştinţa educatoarelor sau membrilor consorţiului impresiile lor. Peste 100 de chestionare şi rapoarte rezultate din testare au fost prelucrate şi discutate înainte de producerea jocurilor.

Pentru fiecare joc s-au elaborat instrucţiuni de utilizare pentru educatoare. De fapt, toate jocurile au fost astfel concepute, încât să poată fi variate pe parcurs. Jocurile pot fi adaptate în funcţie de naţionalităţile şi minorităţile cărora le aparţin.

Multe jocuri pot fi folosite şi pentru alte activităţi pedagogice în grădiniţe, nu numai cele legate de dezvoltarea deprinderilor lingvistice. Pentru multe grădiniţe, materialele elaborate în cadrul proiectului Kids2Talk sunt inovative şi pot fi folosite pentru o mare varietate de jocuri care nu sunt disponibile pe pieţele existente.

 

Ultima actualizare (Marţi, 12 Ianuarie 2010 09:43)

 

Ecologice şi în conformitate cu legislaţia referitoare la drepturile copiilor

Toate jocurile din cadrul proiectului Kids2Talk au fost dezvoltate şi produse din materiale ecologice. Toţi coloranţii, toate materialele şi produsele finale nu sunt dăunătoare şi nu provoacă alergii. Coloranţii şi lacurile nu dăunează. Materialele textile şi păpuşile sunt lavabile. Jocurile din lemn sunt impermeabile şi uşor de întreţinut. Marginile au fost rotunjite sau şlefuite în aşa fel, încât copiii să nu se rănească.

Partenerul austriac „Spielzeugschachtel” din Salzburg a coordonat producţia finală a jocurilor. Au fost astfel respectate standardele UE cu privire la jocurile pentru copii şi certificatele ecologice. Unele jocuri au fost produse în tipografii şi ateliere de dulgherie conform contractelor, iar altele s-au bazat pe produse existente şi adaptate ulterior. Producători renumiţi de jocuri au fost implicaţi în fabricarea jocurilor, astfel încât să se poată realiza o valorizare comercială ulterioară.

 

Ultima actualizare (Vineri, 08 Ianuarie 2010 07:58)

 

O „comoară de jucării”

La fel ca în comoara din insulă, copiii din Kids2Talk găsesc o ladă plină cu jocuri. O adevărată ladă cu comori, pierdută de un pirat, iar copiii o găsesc pe insula cu comori. Comoara cuprinde cutii, plăsuţe din material textil şi cărţi. În plus există şi o carte pentru educatoare, în care jocurile sunt explicate din punct de vedere metodic.

Fiecare joc este împachetat separat şi din materiale rezistente. Lada cu comori poate fi folosită şi ca o cutie pentru costume, un vapor sau ca o ascunzătoare. Pentru educatoare, cutia este ea însăşi o comoară! Există în ea multe lucruri de despachetat, de descoperit şi de testat. Multe jocuri sunt uşor accesibile. Copiii descoperă pas cu pas o nouă limbă, pun întrebări la care găsesc chiar ei răspunsurile. Alte jocuri trebuie pregătite în prealabil. Copiii descoperă cu timpul noi elemente în lada cu comori. Vorbesc, citesc, compară limbile, ascultă, cântă sau îşi povestesc ce ştiu sau au învăţat în alte limbi. Dacă s-au pierdut părţi ale vreunui joc, ele pot fi livrate ulterior.

 

Ultima actualizare (Vineri, 08 Ianuarie 2010 07:58)

 

Multilingualism

free counter

Who's Online
Avem 10 vizitatori online